Högaström

*HÖGASTRÖM*

Högström ligger mellan Kullagård och Åsbro. För att komma till fiskeplatsen får man svänga ner mot ån mittemot den stora blå silon. Parkering får endast ske innan järnvägsövergången. Högaström lämpar sig endast för mete och spinnfiske, sträckan är inte lämpad för flugfiske.