Fiskesträckan

kartaHela fiskesträckan Kullagård – Åsbro startar vid Kullagårdsbron högst upp på bilden och slutar nedanför Åsbro. Sträckan delas upp i tre fiskeplatser Kullagård, Högaström och Åsbro.
Vid KULLAGÅRD gäller fiske från kullagårdsbron och nedströms på den västra sidan, Zonindelning startar från delningen vid kraftverksutloppet. Se vidare kullagårdssträckan. Dagkortet gäller hela sträckan kullagårdsbron till järnvägsbron nedströms Högaström
Vid HÖGASTRÖM gäller fiske på den västra sidan c:a 100-150 meter nedströms.
Vid ÅSBRO gäller fiske c:a 20 m ovanför bron till markering nedströms bron, allt fiske bedrivs på nord- sidan.