Zon1

ZON1 *KULLAGÅRD*
Denna sträcka är ca 100 m lång och är förhållandevis lugnflytande.
Fisket bedrivs uteslutande på den norra sidan. Bästa draget har man vid starten uppe vid delningen kanalmynning, huvudfåra och ca 50 meter nedströms. Bästa fisket har man vid medel och högt vattenflöde.