Zon2

ZON2 *BINGAS*
Denna sträcka börjar ca 50 m uppströms fiskestugan före svängen och är ca 150 m. Fisket bedrivs uteslutande på den norra sidan.Bästa fisket har man när vattnet strömmar mellan stenarna mitt för fiskestugan