Zon3

ZON3 *ÅGÅRDEN*
Den sträcker sig från ca 100 m nedströms fiskestugan och så långt ner du kan komma med vadning. Fiske bedrivs uteslutande från den norra sidan samt från ön. Vadning är möjlig även över till ön vid lagom vattenflöde.