Åsbro

*ÅSBRO*

Åsbro är den gamla fiskeplatsen där det förr i tiden fanns sk “fast” fiske nedanför bron. Fiske sker ovanför och nedanför bron på den nordöstra sidan, fiske på motsatta sidan är privat. Ovanför brom lämpar sig bäst mete och spinn. Direkt nedanför är det bäst med mete men utmed sidan går det även bra att fiska fluga vid rätt vattenföring.