Fångstrapport för i Viskan
2017LAKSHAVSÖRING
Månad Största Antal Vikt <3,6 kg >=3,6 kg Största Antal Vikt

Datum Fnamn Enamn Art Kg Cm Tid Metod Plats Åter Bild